Tangram je veština koja ima svoje zahteve a to su strpljenje, koncentracija, istrajnost. Onaj ko odgovori ovim zahtevima savladaće veštinom, a takođe će i brže i kvalitetnije napredovati u matematici.

Međutim, strpljenjem, koncentracijom i istrajnošću postiže se mnogo više – uspeva se u životu

Važno je da izbegnemo tradicionalno shvatanje da je tangram samo igra, jer se na očigledan način  mogu vezivati nastavni sadržaji iz predmeta matematika za tangram

TANGRAM

tangram

Advertisements